...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Vetranie s rekuperáciou

Je rozšírený mylný názor, že zdravá budova by mala dýchať. V skutočnosti sú to ľudia, ktorí potrebujú čerstvý vzduch a nie budova. Pre zabezpečenie zdravej vnútornej klímy je podstatná výmena vzduchu a odvádzanie vlhkosti vetraním. Overeným systémom je mechanické vetranie, používané hlavne na odvetranie a odvádzanie vlhkosti z kuchyne a kúpeľní. Vzhľadom na kvalitu obalových konštrukcií a vzduchotesnosť nízkoenergetických a pasívnych domov je nevyhnutné v nich zabezpečiť riadené vetranie s rekuperaciou.

Hlavné výhody riadeného vetrania:

  • zabezpečuje potrebný prísun čerstvého vzduchu
  • zabezpečuje zdravú mikroklímu bez vlhkosti, bez vzniku plesní, bez peľu a bezprašnosť

Vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla - rekuperáčná jednotka pracuje na princípe, že vzduch, ktorý je odsávaný z miestností (WC, kuchyňa, kúpeľňa) do vetracieho zariadenia,  výmenník tepla s 80 %-nou účinnosťou mu odoberá časť tepelnej energie a odovzdáva ju čerstvému privádzanému vzduchu. Čerstvý vzduch je následne rozvádzaný do miestností.
Na predhrievanie alebo chladenie vzduchu sa využíva zemný výmenník tepla (tiež nazývaný zemný register). Systém zabezpečuje trvalo v celom dome čerstvý vzduch. Filtrami je zbavený nečistôt a peľov, predhriatý alebo ochladený na požadovanú teplotu

REKUPERÁCIA

Čo je to rekuperácia?

Rekuperácia, alebo spätné získavanie tepla je dej, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nieje  teda bez účelu odvedený otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmeníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému čerstvému vzduchu.

A čo je účinnosť rekuperácie?

Účinnosť rekuperácie = účinnosť spätného získavania tepla = využitie odpadového tepla pre predohrev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnosť rekuperácie sa musí pohybovať medzi 0 až 100 %.
Nulová účinnosť je účinnosť otvoreného okna - teplý vzduch je bez úžitku odvedený a studený, čerstvý vzduch je privedený do miestnosti, ktorá rýchlo vychladne až na vonkajšiu teplotu.
Stopercentná účinnosť (technicky nerealizovateľné) by bola vtedy, ak by sa privádzaný vzduch ohrial od odvádzaného na jeho pôvodnú teplotu. Miestnosť by bola vetraná bez straty energie.
Reálna účinnosť rekuperácie sa pohybuje u bežne dostupných vzduchotechnických zariadení od 30 do 90 %, pričom účinnosť nad 60 % sa považuje za dobrú, nad 80 % za špičkovú. Pri jednotkách DUPLEX sa účinnosť rekuperácie pohybuje od 52 % do 90 % (záleží na veľkosti jednotky, prietoku vzduchu a typu rekuperačného výmenníka).

Využitie rekuperácie

Rekuperáčne výmenníky tepla sa najčastejšie osadzujú priamo do vetracích jednotiek. Rekuperáciu je tak možno využiť prakticky vo všetkých typoch objektov pri hygienicky nútenom vetraní - a to od bytov a rodinných domov, cez občianske stavby, bazény až po priemyselné stavby. V posledej dobe sa v súvislosti so zvyšujúcou cenou energie stále častejšie rekuperácia využíva aj pre rodinné domy a byty.

Zdroj © ATREA s. r. o.