...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Vzduchotesnosť

Pre nízkoenergetické domy je okrem iných veľmi doležité dosiahnutie práve tejto vlastnosti.  Okrem dobrej tepelnej izolácie má aj vzduchotesnosť a spôsob vetrania rozhodujúci vplyv na dosiahnutie požadovaných energetických úspor. Nemôže sa však jednať o nekontrolovateľnú výmenu vzduchu škárami okien, alebo netesnosťami v obvodovom plášti, ktoré spôsobujú nepríjemnú mikroklímu, pocit prievanu alebo chladu.

Netesnosti obvodového plášťa, škár okien a dverí v styku s obvodovým plášťom spôsobujú:

  • tepelné straty
  • prenikanie vlhkosti do stavebnej konštrukcie
  • vznik kondenzátu
  • zníženie tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa
  • stavebné poruchy

Ak budova nie je vzduchotesná, vplyvom rozdielu tlakov vzduchu medzi interiérom a exteriérom a vplyvom rýchlosti vetra, uniká netesnosťami v plášti budovy ohriaty vzduch a teda aj teplo. Pre správne navrhnutie zdroja tepla treba poznať aj hodnotu vzduchovej priepustnosti domu. Tá sa zisťuje takzvaným Blower Door testom. Účelom merania je lokalizovať netesné miesta v stavebnej konštrukcii a stanoviť celkovú intenzitu výmeny vzduchu n50. Meranie vzduchovej priepustnosti budovy nám pomôže odhaliť slabé miesta netesnosti v obvodovom plášti a umožní ich opravu ešte pred dokončením celej stavby.
Testovacie zariadenie pozostáva z ventilátora s premenlivou rýchlosťou otáčok, z nastaviteľného rámu pre výplň dverí, textilnej vzduchotesnej výplne rámu s otvorom pre ventilátor, digitálneho prístroja, ktorý automaticky meria tlak, rýchlosť a objemový prietok vzduchu. Meranie tesnosti sa realizuje tak, že na jeden z otvorov (dvere alebo okno) sa nasadí rám s ventilátorom s meraním prietoku vzduchu, ostatné okná a dvere sa zavrú a meria sa koľko vzduchu treba vháňať dovnútra na zabezpečenie konštantného pretlaku.

Hodnoty n50 optimalizované pre budovy s nízkou potrebou tepla sú:
nízkoenergetické domy n50 ≤ 1/ h
pasívne domy n50 ≤ 0,6/h

 

Opatreniami, ktoré utesnia obvodový plášť proti vniknutiu vzduchu sú:

  • malé škáry medzi tvarovkami muriva s celoplošným nanesením murovacej malty
  • kvalitné okná, rámy, dvere a iné výplne otvorov a ich správne osadenie a montáž
  • vonkajšia tepelná izolácia
  • masívne stenové konštrukcie sú pri správnom vyhotovení vonkajšej a vnútornej omietky takmer vzduchotesné
  • pri ľahkej montovanej konštrukcii kvalitné prevedenie paronepriepustných fólií

Majú steny dýchať, tak ako Vám to všetci radia ?   Odpoveď je NIE.

Podľa teplotechnickej normy stena má byť vzduchotesná a to najmenej z dvoch dôvodov:
1. Do steny sa nesmie dostať vodná para, pretože v nej môže kondenzovať, čím sa zhoršujú izolačné vlastnosti steny
2. Prechádzajúci vzduch cez netesnosť konštrukcie berie so sebou teplo ktoré bolo do domu dodané.

Zdroj © iZoland s.r.o.