...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

QUAD-LOCK

Stenový systém Quad-Lock:  Jednoduchosť montáže

Vlastníkom značky Quad-Lock je spoločnosť so sídlom v Kanade, mesto Surrey.
Quad-Lock je jeden z najlacnejších profesionálnych stavebných systémov  na báze strateného debnenia. Panely Quad-Lock sú  vyrobené z obzvlášť pevného expandovaného polystyrénu. Jednoduchosť práce so systémom Quad-Lock spočíva okrem iného v tom, že tento system pozostáva iba zo 4 základných komponentov: 

1. panel
2. spona
3. rohová výstuž
4. plechový U profil. 

S pomocou týchto 4 komponentov  je možné vytvoriť akýkoľvek konštrukčný a architektonický prvok. Horizontálna oceľová výstuž sa umiestňuje do lôžka v spone  Zvislá oceľová výstuž sa v závislosti od charakteru stavby osádza medzi panely pred betónovaním. Quad-Locku. Pre bežnú konštrukciu nie sú potrebné  žiadne ďalšie osobitné prvky.

Picture


Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti

Systém Quad-Lock spĺňa všetky kritériá energetického auditu pre  pasívne a nízkoenergetické domy. Quad-Lock pomáha vytvoriť pevné, monolitické, betónové konštrukcie nosných ale i samostatných stien s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami. Quad-Lock sa dá použiť pri stavbe  základov, podzemných múrov, vonkajších nadzemných stien, zvukových a protipožiarnych stien. Je vhodný aj na výstavbu bazénov a vodných  nádrží. Z Quad-Locku je možné stavať kruhové steny (od priemeru 1,2 m). Systém Quad-Lock je vhodný tak pre obytné, polyfunkčné alebo  priemyselné stavby.


Flexibilita a rýchlosť montáže

Quad-Lock je  mimoriadne flexibilný system, ktorý je  na mieste tvarovateľný. Jeho nespornou výhodou je nízky súčiniteľ tepelného odporu  (od  U=0,071, resp.R=14,08). Quad-Lock ponúka komplexný stavebný systém zložený z jednotlivých komponentov a nie iba penové bloky. Z tohto dôvodu je systém lacnejší než mnohé iné a lacnejšia je aj doprava a manipulácia keďže sa neprepravuje  a neskladuje vzduch. Nie je potrebné zložité triedenie dodaného materiálu. Quad-Lock poskytuje vynikajúcu podporu predaja a je tiež držiteľom certifikátu systému mažérstva kvality podľa ISO 9001 a tiež enivronmentálneho manažérstva podľa ISO 14001.
 

 

 

Picture

 

Prednosti systému Quad-Lock

          1. Cena systému

 •  systém Quad-Lock je cenovo porovnateľný s inými stavebnými systémami na trhu. V kombinácii s rýchlosťou a efektívnosťou výstavby sa táto výhoda znásobuje

          2. Úspora energie a nákladov na pracovnú silu

 • úspora až 70 % nákladov na energie  oproti bežným stavebným metódam (nie sú potrebné zdvíhacie zariadenia,  zložité lešenia, debnenia atď.).
 • stropné panely Quad-Deck sú ľahké a ukladajú sa ručne bez použitia žeriavu.
 • keďže odpad je minimálny, nevznikajú dodatočné náklady na odvoz sutín apod. 
 • pri výstavbe je minimalizovaná potreba pracovnej sily cca na polovicu oproti alternativnym stavebným postupom. Systém nevyžaduje odborníkov na murárske práce. Inštruktáž k montáži zabezpečuje predajca systému Quad-Lock.
 • odpadá potreba dodatočného zatepľovania, keďže  polystyrénové panely strateného debnenia ostávajú súčasťou konštrukčného systému. 

         3. Rýchlosť výstavby

 • jednoduchosť  systému umožňuje skrátiť dobu výstavby aj o polovicu oproti bežným stavebným metódam.
 • Pozri video: https://www.youtube.com/watch?v=NBxog3sKXVI –  Quad-Lock umožňuje výstavbu aj počas daždivých mesiacov a tiež v zimnom období, čo ocenia hlavne tí stavebníci, čo začínajú stavať na jeseň

        4. Tepelno-izolačné vlastnosti

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti U = 0,28 (R=3,57) pri základnej stene Quad-Lock (hrúbka bet.jadra 15-20 cm) 
 • Quad-Lock s použitím Extra panelov umožňuje dosiahnuť až U=0,071  (R=14,08)
 • svojimi vlastnosťami je Quad-Lock mimoriadne vhodný na výstavbu pasívnych a nízkoenergetických domov, keďže výsledkom je dokonale zateplená monolitná stavba

       5.  Zdravotná nezávadnosť

 • steny sú bez infiltrácie vzduchu a majú vysokú zvukovú izoláciu (50+ db)
 • steny z Quad-Locku neplesnivejú, keďže nevznikajú tepelné mosty
 • steny Quad-Lock  nehnijú a nie sú zdrojom potravy pre hmyz a tiež neobsahujú žiadne škodlivé zložky

       6. Pevnosť a bezpečnosť

 • vystužený betón má mimoriadnu odolnosť voči víchriciam, seizmickým otrasom a povodniam a jeho životnosť je limitovaná celkovou životnosťou stavby

       7.  Ohňovzdornosť

 • odolnosť stien až do 4 hodín, do hodnoty REI 120

       8. Dizajnová prístupnosť a univerzálnosť

 • žiadne ďalšie dodatočné objednávanie komponentov (4 zákl.prvky)

       9. Recyklovateľnosť

 • pri stavbe vzniká minimálny stavebný odpad (cca 2 %), ktorý je navyše  recyklovateľný

      10. Získanie väčšej úžitkovej plochy

 • v porovnaní s bežnými stenovými systémami je hrúbka steny z Quad-Locku pri rovnakých tepelno- izolačných parametroch o polovicu tenšia, čím sa získa cca 6-8 % úžitkovej plochy naviac

      11. Osádzanie inštalačných rozvodov

 • osádzanie inštalačných rozvodov (voda, elektrika, plyn) do polystyrénových panelov Quad-Lock je mimoriadne rýchle a efektívne bez nadbytočného odpadu.
 • Nie je potrebné vysekávať hlboké drážky ako pri klasických materiáloch, takže nevznikajú tepelné mosty

      12.Omietky na stenách z Quad-Locku nepraskajú, keďže monolitická betónová

 • stavba je mimoriadne pevná, polystyrén je pružný a na  steny sa používa sieťka s flexibilným lepidlom čo zabraňuje praskaniu

 

Výhody stavby z Quadlocku v porovnaní s inými materiálmi

Cenovo  je QL porovnateľný. Lacnejšie vyjde  pravdepodobne na stavbách:

 • s členitejšou a komplikovanejšou architektúrou
 • s väčšími tepelnými nárokmi
 • s požiadavkou na bezprašnosť výstavby
 • s požiadavkou na nerušenosť okolia hlukom počas výstavby
 • s väčšími nárokmi na armovanie a ukladanie železnej výstuže do betónu
 • Quadlock celkovo stavbu zlacní tým, že sa z neho postaví rýchlejšie

Quad Lock polystyrén:

 • Vlastnosti materiálu:
  • je samozhášavý trieda E
  • nehnije a neplesnivie ani pokiaľ je ponorený do vody
  • nie je potravou pre žiadne zviera ani hmyz – nie je preukázané za predchádzajúcich 18 rokov.
 • Práca s materiálom:
  •  práca s materiálom je jednoduchá, polystyrén  je ľahký (hmotnosť 1m3 polystyrénu je max 34 kg), práce postupujú rýchlo, čím sa šetrí na nákladoch na pracovnú silu, mechanizmy, energiu či naftu
  •  pri upravovaní dĺžky panelov sa nepráši, úprava je rýchla a jednoduchá, panel sa iba nareže a potom sa odlomí, práca je rýchlejšia a úspornejšia – nižšie náklady na prácu i energiu – používajú sa iba nástroje, ktoré nepotrebujú elektrickú energiu
  •  nezostáva takmer žiadny odpad, každý odrezaný  kus sa dá použiť na inej stene, po dokončení stavby  sa minimálny odpad pozbiera do vreca a zanesie do smetiaka – šetria sa náklady na odvoz sutín a tiež čas
  •  celá konštrukcia múru sa môže betónovať naraz, čiže celá stena sa zabetónuje za jeden deň aj so stropom spolu, nečaká sa na tvrdnutie betónu, opäť sa šetrí čas, betónpumpa  nemá prestoj (ani ľudia)
  • Technológia umožňuje vibrovať, čím sa dosiahne oveľa lepšia kvalita betónu
  •  Dajú sa robiť zaoblené steny veľmi jednoduchým spôsobom
  •  Hrúbka jadra môže byť rôzna, v závislosti od potrieb klienta, od typu stavby a pod.
 • Dokončovacie práce
  • drážkovanie veľmi jednoduché, bezprašné, za použitia jednoduchých nástrojov – opäť úspora času, nákladov na prácu, na elektrickú energiu, v neposlednom rade úspora nákladov na drahé nástroje, ak sú už nástroje kúpené, tak sa nemusia opotrebovávať pri stavbe z Quadlocku, zvýši sa ich životnosť, čo opäť prinesie úsporu budúcich nákladov.
  •  Hrúbka polystyrénu je dostatočná aj na hrubšie rozvody, netreba teda rezať alebo sekať do betónu, nižšia pracnosť  - znížené náklady na prácu.
  •  sadrokartóny možno kotviť rovno do plastových Quad Lock spôn, opäť šetrí sa čas, tým náklady na prácu a tiež náklady na materiál - kotvenie.
  •  Stierka sa naťahuje priamo na Quad Lock panel, a to v tenkej vrstve,  nemusia sa vyrovnávať nerovnosti steny – žiadne nie sú,  šetria sa náklady na omietku aj prácu, ide to ide rýchlejšie, je však vhodné najprv zasieťkovať
  • Omietky na steny z Quad-Locku sa aplikujú veľmi jednoducho v tenkých vrstvách – šetrí sa materiál i náklady na prácu, omietka je kvalitná a  nepraská, keďže monolitická betónová stavba je mimoriadne pevná, polystyrén je pružný a na  steny sa používa sieťka s flexibilným lepidlom čo zabraňuje praskaniu.
  •  Ostatné dokončovacie prvky sa tiež môžu kotviť do spôn, napríklad osadenie radiátorov, zavesenie poličiek do váhy 80 kg a podobne – opäť úspora nákladov na prácu a tiež materiál
 • Ostatné:
  •  tenšia konštrukcia múru – získajú  sa navyše m2 plochy na predaj či prenájom, teda predá sa alebo prenajme vačšia plocha, čím sa zvýši zisk investora
  •  stropné konštrukcie sú ľahké a teda sa s nimi ľahko manipuluje, úspora pracovnej sily, mechanizmov a nafty

 

viac o QUADLOCKU sa dočítate na : https://www.quadlock.sk/index.html