...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Predmet činnosti ekonoDOM

Naša stavebná spoločnosť má nasledovný rozsah činnosti: 

 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
 • administratívne služby
 • vedenie účtovníctva
 • poradenská činnosť