...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Hrubá stavba

Výstavba rodinného domu v rozpracovanostiach hrubá stavba a dom na kľúč patria k našim prioritám. Snahou je ponúknuť hrubú stavbu cenovo dostupnú pre bežnú rodinu. Výstavbou na úroveň hrubá stavba vychádzame v ústrety klientom, ktorí chcú mať garantovaný zdravý základ, na ktorý si jednotlivé profesie zabezpečia vo svojej režií.
 

rozsah realizácie hrubá stavba:

  • odstránenie ornice a výkopy
  • základy a základová doska (vrátane zemnenia a rozvodov TZB pod úrovňou základovej dosky)
  • izolácie proti vode (pod múrmi a priečkami)
  • obvodové a nosné múry
  • vodorovné nosné konštrukcie podlaží (strop, deka)
  • nosná konštrukcia schodiska
  • priečky
  • komín
  • strecha (nosná konštrukcia + krytina)
  • klampiarske konštrukcie (montáž rýn a zvodov, oplechovanie komínov, balkónov a atík)

Realizácie hrubých stavieb u nás vykonávajú odborne znalí remeselníci. Garantujeme vysokú kvalitu realizovaných prác za výhodné ceny na trhu.