...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Pozemok - výber stavebného pozemku

Vo väčšine prípadov pri vyberaní projektu z katalógu už má investor zakúpený stavebný pozemok, alebo má vybratú konkrétnu lokalitu. Projekt domu by mal vychádzať z povahy pozemku. V prvom rade treba brať do úvahy rozmery a orientáciu pozemku na svetové strany. Je veľmi náročné nájsť ideálny stavebný pozemok pre nejaký špecifický projekt a preto by ste mali vždy začínať výberom pozemku. Je totiž podstatne jednoduchšie vybrať vhodný katalógový projekt na konkrétny pozemok, prípadne spraviť projekt na mieru.
Výber stavebného pozemku je najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré musí budúci stavebník urobiť (ak pozemok už nevlastní), preto je potrebné tomuto kroku venovať náležitú pozornosť. Je potrebné si uvedomiť, že si vyberáme nielen pozemok, ale aj miesto, kde budeme žiť možno celý život.

 

Vlastnosti pozemku

Lokalita:     V prvom rade si musíme ujasniť, aký rodinný dom vlastne chceme na ňom postaviť. Potom nasleduje vytipovanie vhodných lokalít s ohľadom na dochádzku do zamestnania, dochádzku detí do školy, záujmy, dosah MHD, dostupnosť služieb, obchodov, zdravotníckych služieb a ďalších objektov občianskeho vybavenia.

Veľkosť:     S veľkosťou stavebnej parcely rastie cena, ale aj náročnosť na jej údržbu. Z tohoto dôvodu je rozumné zvážiť veľkosť stavebnej parcely nielen z finančného hľadiska, ale aj časové zaťaženie.

Tvar:     Ideálny tvar pozemku je obdĺžnik v pomere strán 2:3, kde kratšia strana je orientovaná k prístupovej komunikácii.

Orientácia na svetové strany:     V tomto prípade je ideálne napojenie na komunikáciu od severu, čo nám umožní optimálne južné oslnenie väčšiny obytných miestností. V súčasnej dobe veľmi rýchleho globálneho otepľovania, keď 34 - 36 stupňové teploty nie sú v našich zemepisných šírkach žiadnou výnimkou, sa stále častejšie stretávame s orientáciou obytných miestností na východnú alebo západnú stranu.

Svahovitosť terénu:     Ďalším aspektom pri výbere stavebného pozemku pre rodinný dom je svahovitosť terénu, ktora hrá významnú úlohu vzhľadom na budúce finančné nároky. Rovinaté a mierne svahovité pozemky na zakladanie ideálne. Svahovité pozemky je potrebné upravovať, budovať zložité oporné múry, terasy, suterén pod celým domom, čo niekedy neprimerane predraží celú stavbu.


Nájdenie a kúpa stavebného pozemku

Pokiaľ sme si ujasnili všetky požiadavky na pozemok ako aj cenu, za akú sme ochotní ho kúpiť, môžeme sa pustiť do vyhľadávania. Odporúčame vytvoriť si ucelený obraz o cenách pozemkov jednotlivých lokalít pomocou občianskej inzercie, realitných spoločností, v inzertných časopisoch alebo na internete. Nebude trvať dlho a budete vedieť akú cenu za m2 v danej lokalite môžete očakávať.

Pozemok odporúčame kupovať cez serióznu realitnú kanceláriu. Vyhnete sa podvodom, kde je potrebné ešte dnes zložiť zálohu.  Pokiaľ pozemok kupujete na inzerát od fyzickej osoby, alebo od nepreverenej realitnej kancelárie, odporúčame osobne preveriť deklarované vlastnosti pozemku, a to najmä skutočné vlastníctvo, na katastrálnom úrade pomocou listu vlastníctva.
Slušnú realitnú kanceláriu rozpoznáte podľa kladných referencií, dĺžky pôsobenia na trhu a podľa toho, či je členom
Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska - NARKS .
Jednou z možností ako kúpiť stavebný pozemok je kúpa od developerskej spoločnosti, ktorá v danej lokalite organizuje výstavbu. Pozor na developerov, ktorí ponúkajú veľmi výhodné pozemky, ale vyhradzujú si výstavbu rodinných domov za nejasných podmienok. Je dosť pravdepodobné, že v konečnom dôsledku ten pozemok nebude až taký výhodný a rozdielnu sumu, ako aj niečo navyše doplatíte danej spoločnosti pri samotnej výstavbe.

Hlavným faktorom ovplyvňujúcim cenu stavebného pozemku je možnosť napojenia na inžinierske siete s dostatočnými kapacitami. Ide hlavne o elektrinu a ďalej podľa miestnych podmienok plyn, vodu, splaškovú a dažďovú kanalizácia, káblovú TV, telefón. V inzercii deklarované "VIS" (všetky inžinierske siete) nemusia spĺňať Vaše očakávania. Je potrebné získať písomné súhlasy k napojeniu uvažovanej výstavby od všetkých správcov sietí. Stáva sa, že elektrické vedenie ide popred parcelu ale súhlas nedostanete, lebo už nie je dostatočná kapacita. Ak vidíte, že niektoré inžinierske siete by mohli byť problematické, odporúčame na kúpu pozemku uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej bude stanovené, že pozemok kúpite až po vydaní územného rozhodnutia. Na vydanie územného rozhodnutia nie je nutné, aby bol žiadateľ majiteľom pozemku, stačí súhlas majiteľa. Vydanie kladného územného rozhodnutia s umiestnením stavby bude podkladom pre uzavretie kúpnopredajnej zmluvy.

Ďalším a nemenej dôležitým faktorom pri kúpe stavebného pozemku je možnosť napojenia na verejnú komunikáciu.


Nasledovným krokom bude návšteva miestneho stavebného úradu (mestký alebo obecný úrad). Tam sa oboznámite s územným plánom, ktorý Vám prezradí, či na Vami kupovanom pozemku bude možná výstavba rodinného domu a za akých podmienok. Odporúčame tiež poinformovať sa o plánovanej výstavbe v okolí.

Tiež je možné urobiť geologickú sondu a radónový prieskum. Výstavba na navážke ako aj budovanie suterénu pod hladinou spodnej vody môžu nepríjemne zvýšiť finančné nároky na výstavbu.

pozemok, výstavba, stavba domu, nitr