...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Ako si postaviť rodinný dom?

Stavba rodinného domu zahŕňa okrem samotnej stavby aj rozhodnutia, kompromisy a rôzne administratívne úkony. Pre ucelenosť obrazu sme spísali určitú logickú postupnosť činností a rozhodnutí, ktoré musíte pri stavbe domu absolvovať či už sami, alebo s pomocou profesionálov. Veríme, že po prečítaní článkov sa v problematike zorientujete a budete robiť správne rozhodnutia.  

Postup pri výstavbe domu: