...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Technológia - montovaný rodinný dom vs murovaný rodinný dom

V strednej Európe je tradícia budovania rodinných domov z pevných materiálov ako kameň a tehla. Tieto stavby sa vyznačujú veľmi dlhou životnosťou. Murovaný dom na kľúč sa v našom regióne, ako aj v celej Európe, vníma ako investícia do budúcnosti, ktorej hodnota časom stúpa.

V posledných rokoch do Európy prichádzajú zo severnej Ameriky nové trendy ľahkých montovaných domov. Tento štýl montovaných drevodomov na kľúč sa však nedokáže výrazne presadiť. Dôvodom je rozdielny životný štýl v severnej Amerike a v európskych krajinách. V USA je rodinný dom chápaný ako spotrebný tovar a nie ako investícia do budúcnosti. Takýto dom je tam oveľa lacnejší ako murovaný. Američania viac migrujú za prácou a  ich rodina sťahuje viackrát za život a práve z tohto dôvodu inklinujú k lacnejšiemu (u nás to vždy neplatí) a rýchlejšiemu riešeniu drevostavby. Trvanlivosť stavby je u nich v rebríčku hodnôt na nižších miestach ako v Európe.

Vymenujme výhody a nevýhody jednotlivých systémov.

 

Montované ľahké rodinné domy:

Výhody:

 • Rýchla montáž domu hrubej stavby domu (no ani tu sa nevyhneme mokrým procesom pri zakladaní)
 • Cena (u nás sa táto výhoda vďaka malosériovosti výroby minimalizuje - v zahraničí je práve tento aspekt najväčšou výhodou)
 • Tepelný odpor

Nevýhody:

 • Životnosť - spoločnosti ktoré sa zaoberajú výstavbou síce uvádzajú 50 - 100 rokov, no spýtajte sa skúseného realitného makléra, ako sa predávajú 30-ročné OKÁLY.
 • Zvuková izolácia - použitie ľahkých montovaných materiálov stien má často za následok horšie zvukovoizolačné vlastnosti.
 • Akumulačné vlastnosti - použitím ľahkých materiálov sa akumulačná schopnosť stavby minimalizuje, čo má počas letných horúčav za následok skoré priblíženie teplôt interiéru a exteriéru, či v zime závislosť tepelnej pohody od vykurovania kratších intervaloch.


Murovaný masívny rodinný dom:

Výhody:

 • Životnosť - pri kvalite klasických stavebných materiálov a výrobkov vyrábaných dnes je životnosť dnešných moderných murovaných stavieb aj niekoľko stoviek rokov.
 • Investícia – jedna z najväčších výhod je stúpanie ceny murovaných stavieb. Pred 20 rokmi postavené domy za 300 tisíc Sk môžu mať trhovú hodnotu 5 – 8 miliónov Sk.
 • Zvuková izolácia - použitím ťažkých materiálov a hrubých stien sa výrazne zlepšuje zvuková izolácia budovy, čo má priamy vplyv na komfort bývania.
 • Akumulácia - výborná akumulačná schopnosť budovy zabezpečí tepelnú pohodu aj počas prerušenej prevádzky kúrenia, alebo obmedzenej prevádzky počas nočných hodín. Aspektom, na ktorý sa často zabúda je akumulačná schopnosť budovy v letných mesiacoch, keď dobre zaizolovaná murovaná stavba dokáže vyžarovať naakumulovaný chlad bez problémov niekoľko dní a zabrániť nadmernému prehrievaniu obytného priestoru počas najväčších letných horúčav.

Nevýhody:

 • Cena – ceny montovaných RD a murovaných RD rovnakej veľkosti sú u nás na približne na rovnakej úrovni, čo má za následok upriamenie pozornosti investora na iné vlastnosti stavieb.
 • Rýchlosť výstavby - vďaka etapovitosti výstavby vplyvom financovania, či čiastkovému podielu svojpomocnej výstavby sa v týchto prípadoch stáva táto nevýhoda nepodstatnou.
 • Tepelný odpor - táto nevýhoda sa dnes odstráni zateplením budovy, čím môžeme získať aj výhodnejšie parametre prestupu tepla ako pri montovaných domoch.