...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Spôsoby výstavby rodinného domu

Spôsob výstavby rodinného domu je daný predovšetkým finančnými, časovými a odbornými znalosťami stavebníka. Samozrejme, pokiaľ je stavebník odborne zdatný, je možné v prípade svojpomocnej výstavby ušetriť hlavne na cene stavebnej práce, ktorú by ináč stavebník musel zaplatiť stavebnej firme.

Výstavba domu svojpomocne si vyžaduje veľa pevnej vôle, času, tvrdej práce,  technickú spôsobilosť, nástrojovú vybavenosť, určitú zásobu ľuských zdrojov a veľké psychické vypätie. Ani pri tomto všetkom však nemáte záruku 100% výsledkov. Stavebník si musí byť vedomý toho, že pokiaľ nie je profesionálny remeselník v daných oboroch a riadne neovláda stavebné profesie potrebné na výstavbu rodinného domu, vykoná tieto práce s podstatne vyššou časovou náročnosťou a vo väčšine prípadov aj podstatne nižšou kvalitou spojenou s neznalosťou, prípadne len čiastočnou znalosťou technologických postupov. Je preto potrebné zvážiť, či si stavebník za túto dobu nezarobí viac peňazí v práci ako ušetrí.

V konečnom dôsledku sa stavebník pri realizácií rodinného domu nedokáže vyhnúť odborným dodávkam, ako sú elektro, kúrenie, plyn a pod., ktoré bude musieť zadať problematike znalým subjektom. V týchto prípadoch na seba berie stavebník zodpovednosť neodborného prevzatia uvedených dodávok a nemá možnosť získať záruku za stavbu ako celok. Jednou z najäčších výhod svojpomocnej výstavby je možnosť kedykoľvek stavbu prerušiť a pružne tak reagovať na možnosti jej financovania. Realizáciou stavby svojpomocne a zadávaním remeselných celkov sa Vám môže stať, že sa nevyhnete nekvalitne a neodborne odvedenej práci, zjednávaniu jednotkovej ceny za už vykonanú prácu, nenastúpeniu na daný termín (ohrozenie termínov ďalších subdodávateľov) a ďalším nepríjemnostiam, ktoré súvisia s tým že nemáte so subdodávateľmi menších celkov stavby žiadne skúsenosti a nie vždy natrafíte na tých najlepších. Tiež sa môžete stretnúť s problémami typu: "Ten obklad, čo som robil máte krivý preto, lebo Vám zhotovili krivé omietky a sadrokartón."

Pokiaľ stavebník nie je odborne zdatný, alebo jeho práca nedovoľuje časté pracovanie na stavbe a má zabezpečené financovanie výstavby rodinného domu, je praktickejšie zadať realizáciu stavebnej firme ktorá Vám postaví rodinný dom na kľúč.  Tento spôsob samozrejme okrem vyššej ceny v porovnaní s realizáciou svojpomocne má aj výhody ako sú: rýchla realizácia výstavby, vyššia kvalita realizácie odborných stavebných prác, záruka na celú stavbu a iné.

Ak sa rozhodnete stavať štandardný rodinný dom, nízkoenergetický dom alebo len hrubú stavbu so serióznou stavebnou firmou, vyhnete sa prípadným opravám, časovým sklzom, plytvaniu stavebným materiálom a pod., čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť vyššiu cenu stavby. Získate čas na iné rozhodnutia a výber materiálov pre finalizáciu stavby.