...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Prečo stavať so stavebnou firmou ekonoDOM?

Komplexnosť

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby, čo v praxi znamená:

Kvalita

Naša stavebná spoločnosť ctí základné predpoklady pre odborné poskytovanie služieb, ako sú skúsenosti, kvalifikácia a priebežné vzdelávanie pracovníkov zúčastňujúcich sa na výstavbe. Všetci naši pracovníci a subdodávatelia sú pravidelne školení tak, aby mohli kvalitne a odborne realizovať jednotlivé stavebné celky.  Remeselníci na našich stavbách realizujú riešenia výhradne podľa realizačnej dokumentácie navrhnutej kvalifikovanými odborníkmi.

Prijateľná cena

Kalkulácia ceny stavby je na základe konkrétnych množstiev a podľa normatívov spotreby práce a materiálu. V ponúkanej cene je okrem realizácie zahrnutý aj  individuálny prístup ku klientovi, kvalitne odvedená práca, záruka a ďalší rad výhod. U nás dostanete vypracovanú kompletnú cenovú ponuku. V prípade dohody je možné z cekovej ceny odrátať práce, ktoré si zákazník zrealizuje sám, prípadne si necháte naceniť len hrubú stavbu. 

Ak sa chcete presvedčiť o našich cenách kliknite na ponukové domy.