...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Stavebné povolenie

Plánujete stavať rodinný dom? Nechce sa Vám behať po úradoch? Územné a stavené konanie Vás nemusí vôbec zaťažiť. Stavebné povolenie, či ohlásenie vybavíme za Vás, ušetríme Váš čas a energiu.

Stavebné povolenie s územným rozhodnutím na bežný rodinný dom 

  • Cena bežného stavebného povolenia pre štandardný rodinný dom je 540 € + správne poplatky (spolnomocnenie, poplatky na úradoch a podobne). Ak je potrebné vybavovať vyjadrenia nad bežný štandard určí sa cena osobitne.
  • Stavebné povolenia vybavujeme pre stavby v Nitrianskom regióne. 
  • Počas vybavovania stavebného povolenia Vám bezplatne pripravíme nezáväznú cenovú ponuku na výstavbu, prípadne na vedenie stavby.
  • Vybavovanie stavebného povolenia Vás nezaväzuje pokračovať v spolupráci pri realizácií.
  • Ak nemáte projekt osadenia stavby a pripojenia na siete ktorý je k povoleniu potrebný, zabezpečíme Vám ho u nás.