...domy s pevným základom, teplým kabátom a dobrým klobúkom... ...ekonoDOM...

Stavbyvedúci

 • Staviate svojpomocne?
 • Nemáte čas dohliadať nad priebehom výstavby? 
 • Chcete mať stavbu vedenú odborne
 • Chcete ušetriť čas a peniaze?
 
Využite možnosť vedenia stavby stavbyvedúcim, vyberte si jeden z našich produktov a dohodnite si vedenie stavby na mieru. 
 

Ponúkame nasledovné možnosti vedenia Vašej stavby:

 

kontrolné dni

 • Popis: Investor si celú stavbu organizuje sám, pri preberaní jednotlivých celkov prípadne technickom probléme prizve stavbyvedúceho na konzultáciu
 • Rozsah: Individuálne návštevy stavby podľa požiadaviek investora, so zápisom do denníka. 
 • Stavby vedie stavbyvedúci s vydaným osvedčením od Slovenskej komory stavebných inžinierov. 
 
 

vedenie stavby

 • Popis: Vedenie stavby (technické riešenie a termíny) zabezpečuje stavbyvedúci, logistiku (výber materiálu a poddodávateľov) zabezpečuje investor. 
 • Rozsah: Vedenie stavebného denníka, riadenie a koordinácia poddodávatelov, kontrola kvality prác, termínovanie dodávok materiálu a prác, kontrola čerpania rozpočtu 
 • Stavby vedie stavbyvedúci s vydaným osvedčením od Slovenskej komory stavebných inžinierov. 
 
 

výber poddodávateľa

 • Popis: Výber poddodávateľa zabezpečí stavbyvedúci. Je možné len v kombinácií s produktom vedenie stavby.
 • Rozsah: oslovenie pododávateľov, porovnanie ponúk, termínové plánovanie, konzultácia s investorom,  zazmluvnenie.

 

stavebný materiál

 • Popis: Výber dodávateľa zabezpečí stavbyvedúci, následne prekonzultuje s investorom. Investor pripravené materiálové zostavy objedná a zaplatí. Je možné len v kombinácií s produktami vedenie stavby alebo kontrolné dni.
 • Rozsah: Zadanie ponúk, špecifikácia materiálu, vyhodnotenie ponúk (naše zľavy), termínovanie materiálu.

 

Dajte si vypracovať ponuku na vedenie stavby v rozsahu ktorý Vám vyhovuje. Navštívte nás alebo pošlite mailom žiadosť o nacenenie vedenia stavby, vyberte rozsah vedenia stavby a pošlite projekt architektúry s miestom stavby. Obratom dostanete odpoveď s konkrétnou ponukou.

 

 

Tiež Vám vieme zabezpečiť: