Ako stavať rodinný dom?

Stavba rodinného domu zahŕňa okrem samotnej stavby aj rozhodnutia, kompromisy a rôzne administratívne úkony. Pre ucelenosť obrazu sme Vám spísali určitú logickú postupnosť činností a rozhodnutí, ktoré budete musieť pri stavbe domu absolvovať či už sami, alebo s pomocou profesionálov. Veríme, že po prečítaní článkov k uvedeným bodom sa v problematike správne zorientujete a budete robiť správne rozhodnutia.  

 

Ideálna postupnosť činností pri výstavbe RD:

1.) Výber lokality a kúpa pozemku

2.) Určenie hlavných konštrukčných materiálov  

3.) Výber energetickej náročnosti stavby: klasický, nízkoenergetický, pasívny

4.) Výber a spracovanie projektu: katalógový, individuálny projekt na mieru

5.) Zhodnotenie možností financovania výstavby

6.) Voľba spôsobu výstavby: na kľúč, zadávaním častí stavby, svojpomocne

7.) Vypracovanie predbežnej cenovej ponuky a výber realizátora stavby

8.) Výber stavebného dozoru

9.) Územné konanie a stavebné konanie

10.) Výstavba

11.) Kolaudácia